Så fungerar våra kurser

Vi erbjuder i nuläget:

  • Kvalificerad juridisk vidareutbildning för ledamöter av Sveriges advokatsamfund och biträdande jurister.
  • Enkel betalning online. Inga abonnemang, inga bindningstider.
  • Utbildningsfilmer som varvas med examinationer. För individuellt bruk, kan ej användas i undervisning av andra.
  • Digitalt innehåll utan ångerrätt. 30 dagars licens.

Tillgodoräkna Dig kurstiden

Inom ramen för vidareutbildningskravet kan man som advokat varje år tillgodoräkna sig sex timmar av sådan webbaserad utbildning som är yrkesrelaterad och av nytta för advokatverksamheten. Därutöver kan upp till tolv timmars eventuell överskjutande utbildningstid överföras till nästföljande år.

Vi efterlever Advokatsamfundets föreskrivna krav avseende professionell vidareutbildning av advokater. Efter godkänd examination tillhandahåller vi utbildningsintyg.

Så här går det till:

  • Skapa ett konto hos oss genom att köpa en kurs. Betala kursen direkt online.
  • Streama och gör kunskapsprov via dator, smarttelefon eller surfplatta.
  • Utbildningsintyg levereras genom e-post efter examination.
  • Kontakta oss gärna om byrågemensamma fleranvändaravtal.

Vi efterlever de krav som har föreskrivits av Sveriges advokatsamfund avseende professionell vidareutbildning av advokater. Den angivna kurstiden kan tillgodoräknas som kvalificerad fortbildning. Annonsblockerare (s.k. adblockers) bör avaktiveras eftersom de kan medföra problem med att spela upp våra videor.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.