Välkommen till landets första rättsvetenskapligt förankrade e-utbildning om it-forensik!

Klicka och se smakprov ur kursen

playpil

It-forensisk verksamhet i en juridisk kontext

Denna spännande grundkurs tar avstamp i jur. dr Jonas Ekfeldts metod som är särskilt utformad för att jurister ska kunna bedöma tillförlitligheten av it-forensiska undersökningsresultat och identifiera relevanta felkällor. I kursen ingår bland annat samtal med rättsliga aktörer, en genomgång av den it-forensiska verksamhetens utveckling med relaterade tekniska begrepp och ett exklusivt reportage om mobilforensik inifrån NFC:s it-labb.

Såvitt känt är detta landets första och hittills enda rättsvetenskapligt förankrade e-utbildning på ämnet it-forensik.

Kursen inleds med en översikt över hur den it-forensiska verksamheten har utvecklats, både internationellt och från ett svenskt polisiärt perspektiv. Därefter behandlas olika frågor och definitioner med utgångspunkt i en aktörsgenerisk modell hämtad från Ekfeldts doktorsavhandling. Modellen kan användas som ett styrinstrument för att bedöma, underbygga eller ifrågasätta tillförlitligheten av it-forensiska undersökningsresultat.

Kursen antar en bred ansats med problematiseringar från olika involverade aktörer. Här ingår samtal med advokat, åklagare, domare, poliskommissarie, it-forensiker, it-säkerhetsspecialist, professor i systemteknik och verksamhetsexperter vid Nationellt forensiskt centrum (NFC). I kursen ingår även ett exklusivt reportage inifrån NFC:s laboratorium vid informationstekniksektionen, där kursdeltagaren får ta del av olika metoder som används i praktiken vid undersökningar av mobiltelefoner.

I kursen behandlas också historiska aspekter på persondatorernas utveckling och vissa grundläggande relaterade tekniska begrepp. Genom kursen bereds kursdeltagaren ett stort utrymme för att bilda sig en uppfattning om centrala felkällor som kan uppmärksammas inför bevisvärderingen av resultat från it-forensiska undersökningar.

Kursmoment 1: En introduktion till it-forensisk verksamhet – historik och beståndsdelar

I detta kursmoment behandlas den it-forensiska verksamhetens historik och framväxt, internationellt och i Sverige. Här behandlas också den modell som framförs i jur. dr Jonas Ekfeldts doktorsavhandling.

 

Kursmoment 2: It-forensisk verksamhet i Sverige – olika aktörsperspektiv

Här framförs olika juridiska, tekniska och polisiära perspektiv på it-forensisk verksamhet med tillhörande problematiseringar från skilda aktörer.

 

Kursmoment 3: It-forensik – teknik och praktik

I denna del behandlas specifika tekniska begrepp och persondatorernas utveckling. Vi får också besöka NFC:s laboratorium vid informationstekniksektionen där forensiker demonstrerar olika undersökningsmetoder av smarttelefoner.

Kursmaterialets senaste uppdatering: 2019-07-02

Bland de medverkande:

Jonas Ekfeldt, kursvärd och utbildningsproducent
Bertil Ramsell, kommissarie
Philip Teveldal, it-forensiker
Mats Eriksson, chefsåklagare
G, it-säkerhetsspecialist
Carla Pantzar, advokat
Martin Weyler, rådman
Marcus Widenfors, utredare
Robert Forchheimer, professor emeritus i systemteknik
Peter Bergström, sektionschef NFC:s informationstekniksektion
m.fl.

Målgrupp

Kursen riktas till Dig som vill utveckla en grundläggande förståelse för fenomenet och ämnet, eller fördjupa Dina kunskaper på området. Kursen utgår från ett straffprocessuellt perspektiv (försvarare och målsägandebiträde) men är även lämpad som en introduktion för ombud som hanterar mål inom civil- och förvaltningsprocessen.

 

Nivå och förkunskapskrav m.m.

Detta är en grundkurs som inte förutsätter några förkunskaper om ämnet. Kursen utgår från avsnitt 3.6 i Jonas Ekfeldts doktorsavhandling Om informationstekniskt bevis (finns tillgänglig som kursmaterial i pdf-fil utan extra kostnad, tryckt bok kan beställas här).

Användarupplevelser

"En kurs med ett format och innehåll som är unikt och presenteras på ett modernt och nytt sätt. Att kunskapen dessutom kan tas emot med en kopp kaffe i handen i en paus på advokatbyrån har ett stort värde för att spara både tid och kostnad."

Anna Öster | Cross Advokater
Advokat

"Utbildning i en ny dimension. Borta är föreläsaren bakom en enkel pulpet med rullande lagtexter i högra hörnet. Istället ser vi relevanta miljöer och direkt koppling mellan intervjuade personer och det juridiska innehållet. Fängslande och inspirerande!"

Anders Fernlund | Astra Advokater
Advokat, jur. dr

"Proffsigt, underhållande och pedagogiskt. Stundtals glömmer man helt bort att det faktiskt är utbildning tack vare både högt tempo och variation. Med undervisning som denna så skulle skoltrötta elever vara ett minne blott. Kort sagt, utbildning behöver inte vara ett nödvändigt ont utan det kan vara rena underhållningen."

Mats Fogeman
Advokat

Klicka och se den officiella kurstrailern:

Examination

Kursdeltagaren förväntas tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om:

  • den it-forensiska verksamhetens historik och framväxt, internationellt och i Sverige,
  • indelningen av it-forensiska undersökningar som framförs i Ekfeldts doktorsavhandling Om informationstekniskt bevis,
  • centrala felkällor hos it-forensiska undersökningsresultat,
  • juridiska, tekniska och polisiära perspektiv med tillhörande problematiseringar,
  • vissa it-forensiska undersökningsmetoder som används av Nationellt forensiskt centrum (NFC) vid undersökningar av mobiltelefoner,
  • datorhistorik och innebörden av några verksamhetsrelaterade tekniska begrepp som bl.a. molnet, internet, smartphone, basstation och JTAG.

Den här kursen innehåller tre utbildningsfilmer.

Total kurstid att tillgodoräkna: 90 minuter.

Utbildningsfilmerna omfattar drygt 50 minuter. Examinationsmomenten omfattar ca 15-20 minuter. Inläsningstiden uppskattas till 25 minuter.

Ett examinationsmoment med flervalsfrågor efter varje utbildningsfilm (totalt tre).

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.