Om Altalex Advokatkurser

Altalex Advokatkurser erbjuder modern juridisk fortbildning online

I våra e-kurser för advokater och biträdande jurister behandlas aktuella ämnen och rättsområden på ett illustrativt sätt.

ENGAGEMANG

_______________________________

Vår utgångspunkt är att god undervisning ska vara intresseväckande och engagerande. Våra kurser är särskilt utformade för praktiskt utövande jurister som uppskattar självständiga studier.

PEDAGOGISKA MÅL

_______________________________

Vid utformningen av kursinnehållet upprätthålls centrala och bärande principer inom den pedagogiska forskningen. Våra metoder för kursutformning har erhållit erkännanden från framstående akademiker inom didaktik och pedagogik.

LÄS MER

LEVANDE FORTBILDNING

_______________________________

Altalex Advokatkurser utgår från en akademisk och pedagogisk grund. En ambition är att våra kurser ska vara levande och praktiskt inriktade. Våra utbildningsfilmer utspelas därför i olika miljöer med exempel hämtade från verkligheten. Samtidigt förmedlas praktiskt användbar fackkunskap av experter. De förväntade studieresultaten är avvägda både mot kurstiden och mot ljud- och bildmediets förutsättningar.


EFFEKTIVITET

_______________________________

Våra kurser levandegör den juridiska materian så att den som är verksam i en informationsintensiv tillvaro får möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet med en rimlig insats. Varje kurs är uppdelad i fristående kursmoment som följs av kunskapsfrågor. Du kan därmed effektivt utnyttja Din tid och utbilda Dig i kortare etapper, exempelvis vid spilltid under resor.

ENKELHET

_______________________________

Att gå en kurs hos Altalex är lika lätt som att titta på webb-TV. Du kan direkt streama de kurser som Du önskar se, efter säker betalning online. Hos oss slipper Du besvärande avtalsutväxlingar, mailkontakter, bindningstider eller abonnemangstvång. Kursmaterialet görs tillgängligt direkt i webbläsaren. Därför behöver inga appar installeras. Allt kursmaterial distribueras papperslöst och utskriftsvänligt.

INTEGRITETSPOLICY

_______________________________

I vår värdegrund ingår respekt för privatliv och integritet. Det innebär att vi håller en professionell distans till våra kursdeltagares privata sfär. Vi eftersträvar bland annat att minimera s.k. cookie-användning och vi säljer inte våra kursdeltagares personuppgifter vidare till tredje parter. Så långt som möjligt undviker vi att göra oönskade eller upprepade kontaktförsök och reklamutskick.

"Altalex utbildningskoncept vilar på fundamentala pedagogiska principer som har att göra med hur kunskapsinnehållet kan presenteras, sekvenseras och balanseras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande i juridiska sammanhang. I utformningen av Altalex utbildningar har särskilt omsorg ägnats åt att utveckla sådana aspekter av utbildningsmiljön som högskolepedagogisk forskning har lyft fram som viktiga för att stimulera tänkande och utveckling av förståelse."

Max Scheja
Professor i högskolepedagogik, Stockholms universitet

Vignette

I Altalex vignette speglas juristens resa genom karriären, präglad av rättskällor, kunskap, intryck och möten.

 

Altalex Advokatkurser | Engagerande e-utbildning

GÅ EN KURS REDAN I DAG
Producerad av Jonas Ekfeldt   Foto Sebastian Zazzi & Jonas Ekfeldt   Bildregi Håkan Schüler   Klippning Sebastian Zazzi & Carl Nyberg   Originalmusik Jonas Ekfeldt   Tack till Linnéa Holmén, Carla Pantzar, Stockholms universitetsbibliotek och Solna tingsrätt.

ALTALEX AB

Videvägen 65 181 65 LIDINGÖ

Org. nr: 559129-3625 | Momsreg. nr: SE559129362501

Databasen och webbplatsen altalex.se tillhandahålls av Altalex AB och åtnjuter grundlagsskydd genom utgivningsbevis.

Ansvarig utgivare: Jonas Ekfeldt

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.