Ur professorsutlåtandet "En högskolepedagogisk reflektion över Altalex advokatutbildningar":

- Altalex utbildningskoncept vilar på fundamentala pedagogiska principer som har att göra med hur kunskapsinnehållet kan presenteras, sekvenseras och balanseras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande i juridiska sammanhang. I utformningen av Altalex utbildningar har särskilt omsorg ägnats åt att utveckla sådana aspekter av utbildningsmiljön som högskolepedagogisk forskning har lyft fram som viktiga för att stimulera tänkande och utveckling av förståelse.

Max Scheja
Professor i högskolepedagogik, Stockholms universitet
Ladda ned hela utlåtandet
Foto: Eva Dalin
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.